Spis treści


Communico Ergo Sum - komunikacja akcja interakcja

Wystawa COMMUNICO ergo SUM to innowacyjny typ popularnonaukowej wystawy ukazującej proces komunikacji. Poprzez interaktywne instalacje wystawa przedstawia wszelkie możliwe sposoby komunikowania od formy werbalnej po tzw. mowę ciała. Uzmysławia znaczenie komunikacji dla człowieka i jego środowiska oraz wskazuje skutki najmniejszych nawet zakłóceń na tym polu..

Wystawa COMMUNICO ergo SUM pochodzi z najnowocześniejszego ośrodka wystawowego Włoch, z Citta della Scienza w Neapolu. Wystawa prezentowanej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wprowadzi nas w niezwykły świat komunikacji i mediów.

Wystawa COMMUNICO ergo SUM to innowacyjny typ interaktywnego projektu dotyczącego procesu komunikacji. Komunikacja w odniesieniu do ludzi oznacza "porozumiewanie się". Jest to kluczowe słowo dla cywilizacji XXI wieku. W dobie globalizacji, gdy informacja zyskała wartość ekonomiczną, skuteczne komunikowanie się prowadzi do sukcesu. Otaczający nas świat jest przede wszystkim światem społecznym, w którym występują różnorodne kontakty, relacje, więzi interpersonalne. Za sprawą komunikowania się, ludzie budują przestrzeń społeczną. Dlatego tak istotna w dzisiejszych czasach jest zdolność rozwijania umiejętności komunikacyjnych. Zakłócenia w skutecznym porozumiewaniu się rodzą konflikty i prowadzą do nieporozumień.