Spis treści


Francisco Goya, Giambattista Piranesi - Symbole i wizje 2002

Zaprojektowałem winietę wystawy, która pojawiała się na wszystkich drukach związanych z tą wystawą. Wystawa, licząca 350 prac, prezentowała dwóch wybitnych, doskonałych warsztatowo artystów, którzy przy pomocy akwatinty i akwaforty wyczarowali dwie odmienne wizje świata: romantyczną i groteskową. Twórczość mistrza hiszpańskiego zaprezentowana została w trzech, niezwykle znaczących w jego życiu artystycznym, cyklach graficznych: Kaprysy, Przysłowia (Szaleństwa), Okrucieństwa wojny. Prace Giambattisty Piranesi`ego: Vedute di Roma, Carceri, Antichita Romane, to wyjątkowy zbiór widoków antycznego i osiemnastowiecznego Rzymu, jego najpiękniejszych budowli, monumentów i świątyń.