Spis treści

Andy Warhol - Amerykański mit

Wystawa dzieł Andy Warhola (1928-1987) - jednego z najznakomitszych przedstawicieli amerykańskiej odmiany pop artu - obejmowała 70 prac z lat 1956 - 1983, stanowiących w przeważającej mierze własność Fondazione Antonio Mazzotta (której prezydentem jest mediolański bibliofil, wydawca i kolekcjoner dzieł sztuki - Gabriele Mazzotta). Wystawa miała charakter przekrojowy, a prezentowane na niej prace znakomicie uzupełniają naszą wiedzę o dokonaniach artysty. Wśród prezentowanych na wystawie dzieł zarówno wczesne prace jak i dwa cykle z lat 1980 i 1983, jako rzadziej reprodukowane i wystawiane w wschodniej Europie. Przez cały czas trwania wystawy emitowane były (na dużym ekranie) trzy filmy: o artyście i sztuce pop art. Do dyspozycji zwiedzających wystawę grup zorganizowanych byli przewodnicy, którzy przybliżyli życie i dzieło Warhola oraz fenomen pop artu.